het bestuur

Beleid en Financiën

Zoals dit hoort bij een ANBI stichting, vind u hier de zakelijke stukken m.b.t. onze stichting. 

Allereerst ons jaarverslag over 2022

De financiële verantwoording worden gevormd door de winst en verliesrekening

en de Balans. 

En in ons beleidsplan vind u de plannen voor 2023-2024 alsmede hoe we deze plannen en ons voortbestaan denken te financieren.